Menighedsrådet

Formål
Menighedsrådet styrer sognets anliggender i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så der bliver gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Målet er at gøre kirken til et sted, hvor man føler sig velkommen både til hverdag og til særlige lejligheder.

Formand: Lars Østergaard Nielsen, 86699058
E-mail: larsoenielsen@hotmail.com 
Hjemmeside: www.lovelkirke.dk