Byfest

Byfest

Det er den årlige festuge i juni måned, festen er for både børn og voksne. Festen afholdes som regel i uge 23.

Byfesten er knap en uge med fest og farver.

Der er festplads og -telt med diverse underholdning, fællesspisning og bal.

Underholdningen er i top for både børn og voksne.

 

Arrangør: Festudvalg nedsat af Idrætsforeningen og Borgerforeningen med deltagelse af Løven.

 

Like og find nyeste information om byfesten på deres Facebookside.