Løvel Netop Nu

 

 

Beboerblad for Løvel og omegn

Oplag: 550

 

Deadline:

Se bagerste side i det aktuelle blad

 

Bladet udkommer:

4 gange om året (februar, maj, august og november)

Bladudvalg:

Charlotte Fristrup

Næstegårdvænget 19

Løvel

Tlf.: 3048 9660

charlotte.fristrup@jubii.dk 

 

Gerda Andersen

Næstegårdvænget 7

Løvel

Tlf: 8669 9080

gerdaogbjoern@mail.tele.dk 

 

Martin Bjerring

Mosevænget 8

Løvel

Tlf 2617 9346

Martin.Bjerring@gmail.com